Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)

Службата на ОЕРЕС е агенция на ЕС, подпомагаща ОЕРЕС при изпълнението на мисията му за гарантиране на последователното прилагане на европейската регулаторна рамка за електронните съобщения.