Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

Úřad BEREC je agentura EU, která poskytuje podporu sdružení BEREC při plnění jeho úkolů v oblasti důsledného provádění evropského předpisového rámce pro elektronické komunikace.