Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)

BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)

BERECi Büroo on ELi amet, mis aitab BERECil täita tema eesmärki – tagada Euroopa elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjepidev rakendamine.