Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Institutions and agencies > Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)

Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)

Ured BEREC-a agencija je EU-a koja pruža potporu BEREC-u u ispunjavanju njegove misije, tj. osiguravanju dosljedne provedbe europskog regulatornog okvira za elektroničke komunikacije.