Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)

Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)

Urząd BEREC to agencja UE wspierająca BEREC w realizacji zadania polegającego na zapewnieniu spójnego wdrażania europejskich ram regulacyjnych łączności elektronicznej.