Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)

Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)

Berecbyrån är en EU-byrå som hjälper Berec att säkra ett konsekvent genomförande av det europeiska regelverket för elektronisk kommunikation.