Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (CINEA) Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí

(CINEA) Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) je od 1. dubna 2021 nástupnickou organizací Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA). Jejím posláním je podporovat zúčastněné strany při realizaci Zelené dohody pro Evropu prostřednictvím vysoce kvalitního řízení programů, které pomáhá provádět projekty přispívající k dekarbonizaci a udržitelnému růstu. CINEA provádí tu část programů financování EU, která se týká dopravy, energetiky a klimatu. V rámci finančních výhledů na období 2021–2027 agentura portfolio svých programů rozšířila, přičemž klade hlavní důraz na to, aby tyto programy přispívaly k plnění priority Evropské komise v rámci Zelené dohody.

Lokalita/y: