Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je s 1. aprilom 2021 nasledila Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA). Njena naloga je podpirati deležnike pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora v okviru upravljanja programov in izvajanja projektov, ki prispevajo k razogljičenju in trajnostni rasti. Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje izvaja dele programov financiranja EU za ukrepe na področju prometa, energije in podnebnih sprememb. V okviru finančne perspektive 2021–2027 je agencija razširila svoj portfelj programov s posebnim poudarkom na doseganju prednostnih ciljev Evropske komisije na področju zelenega dogovora.

Lokacija/-e: