Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

(CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) ersatte genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) den 1 april 2021. Uppdraget är att hjälpa olika aktörer att genomföra EU:s gröna giv genom bra programförvaltning som bidrar till att genomföra projekt för minskade koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt. Cinea genomför delar av EU:s finansieringsprogram för transport-, energi- och klimatåtgärder. När det gäller budgetramen för 2021–2027 har Cinea utökat sin programportfölj med ett starkt fokus på att bidra till EU-kommissionens prioriterade gröna giv.

Tjänsteorter: