Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) е наследник на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T EA), създадена от Европейската комисия през 2006 г., за да управлява техническото и финансово изпълнение на Програмата за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).