Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (INEA) Výkonná agentura pro inovace a sítě

(INEA) Výkonná agentura pro inovace a sítě

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) je nástupcem Výkonné agentury pro transevropské dopravní sítě (TEN-T EA), kterou v roce 2006 zřídila Evropská komise s cílem řídit technické a finanční plnění programu TEN-T.