Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (INEA) Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

(INEA) Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) είναι ο διάδοχος του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) ο οποίος είχε συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 για να διαχειριστεί την τεχνική και δημοσιονομική εκτέλεση του προγράμματος TEN-T.