Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) jätkab Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti (TEN-T EA) – mille komisjon asutas 2006. aastal TEN-T programmi tehnilise ja rahalise rakendamise juhtimiseks – tööd.