Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > INEA – Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

INEA – Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) ir Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūras (TEN-T EA) pēctece. 2006. gadā Eiropas Komisija izveidoja TEN-T EA, lai pārvaldītu programmas TEN-T tehnisko un finansiālo īstenojumu.