Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) utworzoną przez Komisję Europejską w 2006 r. na potrzeby zarządzania wdrożeniem technicznym i finansowym programu TEN-T.