Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (INEA) Výkonná agentúra pre inovácie a siete

(INEA) Výkonná agentúra pre inovácie a siete

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) nahradila Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA), ktorú Európska komisia zriadila v roku 2006, aby riadila technickú a finančnú realizáciu jej programu TEN-T.