Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (INEA) Genomförandeorganet för innovation och nätverk

(INEA) Genomförandeorganet för innovation och nätverk

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) har ersatt genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) som EU-kommissionen inrättade 2006 för att sköta det tekniska och finansiella genomförandet av TEN-T-programmet.