Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации е създаден за целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейски политически партии и на европейски политически фондации в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации (Регламент № 1141/2014).