Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad“) byl zřízen za účelem registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a za účelem ukládání sankcí těmto stranám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (dále jen „nařízení č. 1141/2014“).