Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet“) asutati Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimiseks, kontrollimiseks ja neile karistuste määramiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (edaspidi „määrus nr 1141/2014“).