Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau – Institucija) įsteigta siekiant registruoti ir kontroliuoti Europos politines partijas bei Europos politinius fondus ir skirti jiems sankcijas pagal 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (toliau – Reglamentas Nr. 1141/2014).