Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

Eiropas politisko partiju un fondu iestāde (“Iestāde”) ir izveidota, lai reģistrētu un kontrolētu Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskos fondus un piemērotu tiem sankcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (“Regula Nr. 1141/2014”).