Startseite > Vacatures > Institutions and agencies > Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

De Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit") is opgericht voor de registratie van, het toezicht op en het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (Verordening nr. 1141/2014).