Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) ustanowiono w celu rejestracji, kontroli i nakładania kar na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych („rozporządzenie nr 1141/2014”).