Acasă > Posturi disponibile > Institutions and agencies > Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”) a fost înființată în scopul înregistrării, controlului și impunerii de sancțiuni asupra partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene („Regulamentul nr. 1141/2014”).