Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“) bol vytvorený na účely registrácie a kontroly európskych politických strán a európskych politických nadácií, ako aj ukladania sankcií týmto stranám a nadáciám, a to podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (ďalej len „nariadenie č. 1141/2014“).