Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)

Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) управлява европейски програми и инициативи от името на Европейската комисия. Тя работи в тясно сътрудничество със съответните генерални дирекции, изпълняващи законодателни и стратегически задачи в процеса на изготвяне на политики. Това по-конкретно са ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, ГД „Отбранителна промишленост и космическо пространство“, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, ГД „Научни изследвания и иновации“ и ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, която е водещата за HaDEA. HaDEA трябва да допринесе за постигане на амбицията на Европейската комисия да подпомогне възстановяването на Европа след COVID-19 и да я направи по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре подготвена за настоящите и бъдещите предизвикателства.

Местоположение (-я):