Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) jménem Evropské komise řídí evropské programy a iniciativy. Úzce spolupracuje se svými mateřskými generálními ředitelstvími, která se zaměřují na legislativní a strategické úkoly při tvorbě politik. Jde konkrétně o GŘ CNECT, DEFIS, GROW, RTD a SANTE, které je hlavním GŘ pro HaDEA. Agentura HaDEA naplňuje ambici Evropské komise přispět k transformaci po skončení covidové pandemie v Evropě, která z ní vyjde ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.

Lokalita/y: