Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (HaDEA) Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

(HaDEA) Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) riadi v mene Európskej komisie európske programy a iniciatívy. Úzko spolupracuje so svojimi materskými generálnymi riaditeľstvami, ktoré sa zameriavajú na legislatívne a strategické úlohy pri tvorbe politiky. Ide konkrétne o GR CNECT, DEFIS, GROW, RTD a SANTE, ktoré je hlavným GR pre HaDEA. Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) realizuje cieľ Európskej komisie pomôcť pri obnove Európy po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby sa nová Európa stala ekologickejšou, digitálnejšou, odolnejšou a lepšie pripravenou na súčasné a budúce výzvy.

Miesto(-a):