Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EISMEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ

(EISMEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA) είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) υπό την καθοδήγηση μιας ανεξάρτητης επιτροπής του ΕΣΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από το Ταμείο ΕΣΚ. Ο Οργανισμός διαχειρίζεται επίσης άλλα προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της στήριξης των ΜΜΕ, των οικοσυστημάτων καινοτομίας, της ενιαίας αγοράς, της πολιτικής για τους καταναλωτές και των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία.