Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EISMEA) Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

(EISMEA) Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA) je zodpovedná za rozvoj a vykonávanie programu „Európska rada pre inováciu“ (EIC) pod vedením nezávislej rady EIC a s prihliadnutím na investície fondu EIC. Agentúra riadi aj iné programy EÚ v oblasti podpory MSP, inovačných ekosystémov, jednotného trhu, spotrebiteľskej politiky a medziregionálnych inovačných investícií.

Miesto(-a):