Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Eismea – Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Eismea – Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea) ansvarar för att utveckla och genomföra Europeiska innovationsrådet (EIC) under ledning av en oberoende styrelse och med hänsyn till EIC-fondens investeringar. Eismea förvaltar även andra EU-program för stöd till små och medelstora företag, innovationsekosystem, den inre marknaden, konsumentpolitik och interregionala innovationssatsningar.

Tjänsteorter: