Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (ECSEL)

Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (ECSEL)

Съвместното предприятие ECSEL — публично-частното партньорство за електронни компоненти и системи — финансира проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации за експертен опит на световно равнище в областта на тези главни базови технологии, които са от съществено значение за конкурентното лидерство на Европа в ерата на цифровата икономика.

Местоположение (-я):