Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ECSEL) Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία

(ECSEL) Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία

Η Κοινή Επιχείρηση ECSEL — η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κλάδο των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων, χρηματοδοτεί έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για παγκοσμίως καταξιωμένη εμπειρογνωσία σε αυτές τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, απαραίτητη για την ανταγωνιστική πρωτοπορία της Ευρώπης στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας.