Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (Ecsel) Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap

(Ecsel) Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap

Det gemensamma företaget Ecsel är ett offentlig-privat partnerskap för elektroniska komponenter och system. Ecsel finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt om dessa viktiga möjliggörande tekniker, som är avgörande för EU:s tätposition i den digitala ekonomin.

Tjänsteorter: