Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейски център за експертни познания в областта на киберсигурността

Европейски център за експертни познания в областта на киберсигурността

Европейският център за експертни познания в областта на киберсигурността (ECCC) има за цел да увеличи капацитета и конкурентоспособността на Европа в областта на киберсигурността, като работи заедно с мрежа от национални координационни центрове (НКЦ) за изграждането на силна общност в областта на киберсигурността.

Местоположение (-я):