Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ECCC) Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο

(ECCC) Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (ECCC) αποσκοπεί στην αύξηση των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (ΕΚΣ) για την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινότητας κυβερνοασφάλειας.