Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC)

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC)

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC) ma na celu zwiększenie zdolności i konkurencyjności Europy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Współpracuje ono z siecią krajowych ośrodków koordynacji, aby zbudować silną społeczność w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Lokalizacja: