Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning

(ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning

Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning ska öka EU:s cybersäkerhetskapacitet och konkurrenskraft och tillsammans med nationella samordningscentrum bygga upp en stark kompetensgemenskap för cybersäkerhet.

Tjänsteorter: