Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Společný podnik EDCTP3 v oblasti globálního zdraví

Společný podnik EDCTP3 v oblasti globálního zdraví

Společný podnik EDCTP3 v oblasti globálního zdraví je partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou unií a sdružením EDCTP, které sdružuje několik evropských a afrických zemí. Jedná se o nástupce programů Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP). Účelem společného podniku je urychlit klinický vývoj nových nebo zdokonalených zdravotnických technologií pro identifikaci, léčbu a prevenci infekčních onemocnění souvisejících s chudobou a opomíjených infekčních onemocnění, včetně opětovného či nového výskytu těchto onemocnění. Tento společný podnik se rovněž podílí na financování činností zaměřených na budování výzkumných kapacit v Africe, podporu profesní dráhy výzkumných pracovníků a posilování vnitrostátního zdravotnického výzkumu.

Společný podnik EDCTP3 v oblasti globálního zdraví disponuje rozpočtem ve výši 1,6 miliardy eur a má fungovat do konce roku 2031.

Lokalita/y: