Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3

Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3

Comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí idir an tAontas Eorpach agus Comhlachas EDCTP is ea Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3, rud a thugann roinnt tíortha Eorpacha agus Afracacha le chéile. Is é Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 comharba chláir na Comhpháirtíochta maidir le Trialacha Cliniciúla idir Tíortha Eorpacha agus Tíortha i mBéal Forbartha (EDCTP). Tá an chomhpháirtíocht sin ann chun dlús a chur le forbairt chliniciúil teicneolaíochtaí sláinte nua nó feabhsaithe chun galair thógálacha a bhaineann leis an mbochtaineacht agus ar a ndearnadh siléig a shainaithint, a chóireáil agus a chosc, galair thógálacha a bhíonn ag teacht chun cinn (in athuair) san áireamh. Chomh maith leis sin, cuireann Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí chun acmhainneacht taighde a fhorbairt san Afraic, chun tacú le gairmeacha na dtaighdeoirí agus chun córais náisiúnta taighde sláinte a neartú.

Beidh Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 ar bun go dtí deireadh 2031 agus tá buiséad €1.6 billiún aige.