Wyniki wstępne

Publikacja wyników testów dopuszczających do następnego etapu na kontach EPSO kandydatów: 06/10/2016

Przybliżona liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 28

Wymagana minimalna liczba punktów: 34​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 06/10/2016 - 18:10
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20