Wyniki wstępne

Publikacja wyników testów dopuszczających do następnego etapu na kontach EPSO kandydatów: 06/10/2016

Przybliżona liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 31

Wymagana minimalna liczba punktów: 49​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 06/10/2016 - 18:30
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20