Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 06/10/2016

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 19

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 35​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/10/2016 - 18:31
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20