Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора

Резултати от подбора

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 06/10/2016

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 30

Минимален необходим резултат: 47​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 06/10/2016 - 18:32
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20