Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/11/2016

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 191

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 7​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 24/11/2016 - 16:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20