Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Krizaj-Pochat, Simona

Ställföreträdande ordförande

Galvez Via, Rafael

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Stendera-Bzdela, Paulina

Medlemmar

Aksener, Ivomira

Cachia, Rebecca

Dalton, Barbara

De Haes, Carla

Filiac, Tomas

Gudelj, Marijana

Hansen, Annemarie

Jovanovski, Peter

Koenig, Lisbeth

Le Port, Stéphane

Ljubimir, Katarina

Pogacnik, Marjan

Rahelic, Srdan

Spellman, Rory

Tomasovicova, Anna

Urbauer, Maria

Vande Ostijne, Carin

Westberg, Lena

Woidich, Alexandra

Zana, Gabriella

Ställföreträdande medlemmar

Baranik, Urszula

Barany, Levente

Cachia, Bernard

Calenko, Nikolajs

Foth, Rita

Huk, Richard

Kramer, Asta

Kunz, Anja

Lopes, Agripina

Michejeff, Tarja

Ondreickova, Renata

Oscilowska, Marzena

Prieur, Armel

Sotirchos, Ilias

Tendinha, Sandra

Thenner, Birgitt

Zupan, Jerica

Publicerat den : 24/11/2016 - 17:17
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20