Начало > Възможности за работа > Новини > Invitation to the Assessment centre

Invitation to the Assessment centre

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 27/10/2016

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 28

Минимален резултат, необходим за допускане: 34​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/11/2016 - 10:37
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20