Начало > Възможности за работа > Новини > Invitation to the Assessment centre

Invitation to the Assessment centre

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 27/10/2016

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 19

Минимален резултат: 35​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/11/2016 - 10:47
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20