Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 13/12/2016

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 50

Минимален резултат: 32​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/12/2016 - 12:33
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20